Školní družina

Kontaktní telefony

 • Školní družina: 607 481 014 časy v provozu: po-pá 6:30-8:00, 11:30 – 17:30

 • Vedoucí vychovatel Tomáš Kiš: 739 990 430 (individuální pohovory mohou probíhat na základě předem telefonické domluvy)

Provoz školní družiny

 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do budovy školy povolen.

 • Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč měsíčně.

 • Platí se předem částka 2000Kč za celé pololetí a to nejpozději do 15. září I. pol. a do 15. února II.pol.

 • Forma platby:

  • převod na účet školy – č. ú. 2000816359/0800

  • poštovní poukázkou: adresa školy – ZŠ Donovalská 1684, Praha 4, 149 00

 • Variabilní symbol žáka: …………………. (je neměnný po celou dobu docházky do ŠD a je nutné ho uvádět při platbě).

 • Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací.

 • Chtěli bychom Vás poprosit, abyste neplatili ŠD dříve, než-li obdržíte dokument k tomu určený.

Ranní provoz

6:30–8:00 Žáci se scházejí od 6:30 do 7:00 v šatně v přístavbě školy. V 7:00 je vchod do školy uzavřen a vychovatelé odvádějí děti do oddělení školní družiny.

Odpolední provoz

11:45–17:30 Po skončení vyučování vychovatelky a třídní učitelky odvádějí žáky do oddělení školní družiny.

Vyzvedávání a odchody žáků

 • Po obědě nejdříve ve 13:30 a nejpozději do 14:00 ze všech oddělení.

 • 14:00–15:00 pobyt dětí venku mimo školu. V této době nebudou žáci ze školní družiny uvolňováni.

 • 15:00–17:30 Rodiče si vyzvedávají děti průběžně.

Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti

 • 11:45 – 14:00 Hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (relaxace, četba, klidné hry), zájmové činnosti zaměřené na Hv, Pv, Vv, liter. vých., rozvíjení poznání.

 • 14:00 – 15:00 Rekreační činnosti zaměřené na Tv, vycházky – dopravní výchova, rozvíjení poznání.

 • 15:30 – 17:30 Zájmové kroužky (podrobný seznam v sekci KROUŽKY), příprava na vyučování – didaktické hry, soutěže, společenské hry, četba apod. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v oddělení.